Ventetider

Kommunikationscentret har af og til ventetider på nogle af ydelserne.

Vær opmærksom på følgende:
 • Ventetiderne er beregnet fra det tidspunkt, vi har modtaget relevante dokumenter til behandling af din sag. Fx dokumentation fra din læge eller en bevilling fra din kommune.
 • Ventetider på ydelser, der kræver bevilling fra din kommune, er angivet fra det øjeblik, Kommunikationscentret har modtaget bevilling fra kommunen.
 
 

Se ventetider på dit område...

Udredning af vanskeligheder

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 112 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med kognitive, sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder som følge af ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v. samt deres pårørende og netværk.

Formål:

 • At udrede borgerens forudsætninger, færdigheder og behov mhp. at redegøre for, hvorledes virkningerne af funktionsnedsættelserne kan afhjælpes eller begrænses. Evt. gennem tværfaglig udredning afklare om borgeren er berettiget til hjælpemidler efter lovgivningen.
 • At pårørende og andre i netværket får kendskab til vanskelighedernes type og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger, ressourcer og funktionelle færdigheder.

Form: Samtale, screening efter behov og observationer.

Indhold: Ved samtale med borgeren og evt. pårørende afdækkes, hvilke behov, ressourcer og vanskeligheder, borgeren har i forhold til kommunikation og kognitive funktioner og færdigheder i dagligdagen i familie-, fritids- og evt. arbejdsliv.
Afdækningen foretages af neuropsykolog eller specialkonsulent og bidrager til vurdering af vanskeligheder og ressourcer i forhold til:

 • Opmærksomhed
 • Koncentration
 • Hukommelse
 • Overblik og planlægning
 • Indlæring
 • Arbejdstempo
 • Emotionelle (følelsesmæssige) problemstillinger
 • Adfærd
 • Sociale kompetencer

Der udarbejdes en konklusion indeholdende en faglig vurdering af eventuelle undervisningsbehov.
Såfremt det vurderes, at borger har behov for undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne udarbejdes sammen med borger forslag til en undervisningsplan.
Heraf vil fremgå mål for undervisningen, brug af metode og forventet effekt i forhold til borgerens funktionelle færdigheder i dagliglivet.

Værd at vide: Afdækningen tager udgangspunkt i de relevante sagsakter, der er fremskaffet i sagen. Det kan fx være neuropsykologisk undersøgelse og oplysninger fra andre faggrupper som fx læge, psykiater eller socialrådgiver.
I afdækningen vil der indgå en vurdering af, om borger evt. vil kunne kompenseres gennem brug af IKT og om borger i så fald har behov for en efterfølgende afprøvning af relevante hjælpemidler og/eller programmer.
De pårørende inviteres til at deltage i afdækningen, da de kan bidrage med væsentlige oplysninger om funktioner og færdigheder.

Særligt ved tværfaglige afdækninger
For borgere med funktionsnedsættelser inden for flere områder kan afdækningen foregå ved flere fagpersoner, afhængigt af funktionsnedsættelsernes karakter (fx specialkonsulent, talepædagog, neuropsykolog, hørekonsulent, synskonsulent eller specialoptiker).

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

Ydelsesnr.: 00107 Afdækning af vanskeligheder - på KC: 
Pris: 5.520,- kr. Omfang: 6 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 00108 Afdækning af vanskeligheder - erhvervssager
Pris: 8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 3 vejl. ATA-timer

Ydelsesnr.: 00111 Tværfaglig afdækning
Pris: 11.040,- kr. Omfang: 12 timer, heraf 6 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter