Lovgivning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Eksterne samarbejdspartnere, fx arbejdspladser, kommunale sagsbehandlere, støttepersoner, uddannelsessteder m.v.

Formål: At yde rådgivning og vejledning til fx arbejdsplads eller uddannelsessted, kommunale sagsbehandlere eller borgerens støtteperson, når der er behov for det i forhold til borgerens problemstilling. Det kan fx være arbejdsstedet, der skal have konkret viden om borgerens vanskeligheder og ressourcer mhp. at kunne tage højde for forskellige hensyn i arbejdstilrettelæggelsen. Det kan fx være en støtteperson, der har brug for konkret viden om borgerens vanskeligheder og ressourcer mhp. at kunne tage højde for det i den daglige/ugentlige kontakt med borgeren og dermed yde en mere optimal støtte.

Form: Forløbet tilrettelægges individuelt.

Indhold: Rådgivning med henblik på at øge forståelsen for funktionsnedsættelsens betydning for borgerens funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau samt vejledning i forhold til at støtte borgeren bedst mulig i forhold til varetagelsen af et erhverv eller en uddannelse eller at få en dagligdag til at hænge sammen.
Relevant rådgivning og vejledning i forhold til arbejdspladsen vil typisk omhandle:
• Behov for særlige hensyn, fx indretning af arbejdsplads
• Struktur på opgaver og tid
• Kommunikation
• Behov for eventuel mentorordning
• Information til arbejdsstedet, ledelse og evt. kolleger, om funktionsnedsættelsen og dens betydning for udførelsen af arbejdsopgaver

Værd at vide: Ydelsen er et selvstændigt tilbud eller et supplement til et undervisningstilbud. Rådgivningen og vejledningen forestås af en neuropsykolog eller specialkonsulent.

A ydelsesnr.: 00301 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 00302 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 00303 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter