ADHD, ADD mv.

Kommunikationscentret har tilbud til unge og voksne, som af neurologiske årsager har kognitive, sociale, adfærdsmæssige, psykiatriske eller følelsesmæssige vanskeligheder.

Eneundervisning i kompenserende strategier

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Voksne med kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder som følge af ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v..

Formål: At borgerens kognitive, sociale og adfærdsmæssige færdigheder øges gennem indlæring af kompenserende strategier, hvorved selvstændighed samt oplevelse af mestring og handlemuligheder øges. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive ressourcer. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget indsigt i, hvordan vanskelighederne viser sig i dagligdagen. At borgeren vejledes og støttes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen, der kan mindske/regulere deres vanskeligheder.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med kompensation i forhold til specifikke kognitive funktioner og færdigheder. Undervisningen kan omhandle:
• Kompensation bl.a. vedr.: Opmærksomhed, hukommelse, planlægning og struktur
• Brug af hjælpemidler og teknologi som understøttende strategi

Værd at vide: Eneundervisning kan tilbydes som selvstændig ydelse eller som introduktion til et senere holdundervisningsforløb. Hvor det skønnes relevant kan andre familiemedlemmer (fx forældre, partnere) inviteres til at deltage.
Undervisningen varetages af neuropsykolog, specialkonsulent, eller teknologikonsulent.

A ydelsesnr.: 00201 Pris: 7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 00202 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 00203 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter