ADHD, ADD mv.

Kommunikationscentret har tilbud til unge og voksne, som af neurologiske årsager har kognitive, sociale, adfærdsmæssige, psykiatriske eller følelsesmæssige vanskeligheder.

Holdtilbud

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere med kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder som følge af ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v., som har behov for og kan profitere af at udvikle og styrke deres færdigheder sammen med ligestillede.

Formål: At borgeren via samværet med ligestillede i undervisningen:
• Opnår indsigt i og erkendelse af de vanskeligheder, som funktionsnedsættelsen medfører for at blive bedre i stand til at mestre livet.
• På baggrund af sine ressourcer og kompetencer udvikler kognitive, adfærdsmæssige, følelsesmæssige og sociale færdigheder ved kompensation. Borgeren vil fx arbejde med at forstå egne reaktioner mhp. at kunne dæmpe og kontrollere uhensigtsmæssig adfærd. Borgeren vil også arbejde med at lære bedre at kunne håndtere stress.

Form: Holdbaseret tilbud med typisk 3-4 deltagere og 1 underviser. 
Opstart ved min. 3 deltagere.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i basale kognitive funktioner arbejdes med kompenserende redskaber og strategier fx ift. opmærksomhed og koncentration og anvendelse af kalender og ugeplan som kompensation for hukommelses- og planlægningsproblemer.
Der lægges vægt på selvvurdering, selvevaluering og feedback fra underviseren og de andre holddeltagere. Dynamikken i gruppemetoden bidrager særligt til styrkelse af motivation, selvværd og gåpåmod samt til strategibrug ift. kognitive og sociale færdigheder. Undervisningen består både af oplæg fra underviseren, drøftelse i gruppen og praktiske øvelser.
Holdundervisning kan suppleres med et individuelt tilbud efter behov. 

Værd at vide: Undervisningen varetages af specialkonsulent eller neuropsykolog.

A Ydelsesnr.: 00206 Pris: 15.487,- kr. Omfang: 50,5 timer, heraf 30 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 00207 Pris: 8.587,- kr. Omfang: 28 timer, heraf 16 vejl. ATA-timer 
C Ydelsesnr.: 00208 Pris: 17.787,- kr. Omfang: 28 timer, heraf 16 vejl. ATA-timer

 

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter