ADHD, ADD mv.

Kommunikationscentret har tilbud til unge og voksne, som af neurologiske årsager har kognitive, sociale, adfærdsmæssige, psykiatriske eller følelsesmæssige vanskeligheder.

Undervisning og vejledning v/ neuropsykolog

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Unge og voksne med kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder fx pga. ADHD/ADD eller autismespektrumforstyrrelser.

Formål: At afprøve og indlære kompenserende strategier, som borgeren kan anvende i dagligdagen.
Indhold og metode: Der arbejdes med at borgeren afprøver og indlærer kompenserende strategier. Der tages i indsatsen udgangspunkt i borgerens vanskeligheder, hvor bl.a. motivation, indsigt og mod til at afprøve og indlære kompenserende strategier er væsentlige elementer, der tages højde for. Der gives undervisning og vejledning til den ramte borger med henblik på at øge forståelsen af funktionsnedsættelsens betydning for funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveauet.

Værd at vide: Ydelsen varetages af neuropsykologer med specialiseret viden om kognitive, sociale, adfærdsmæssige eller følelsesmæssige vanskeligheder.

A ydelsesnr.: 00310 Pris: 7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 00311 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 00312 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter