Administrationsaftale vedr. hjælpemidler

Ved du, at din kommune kan indgå aftale med Kommunikationscentret om administration af hjælpemidler? 

hånd peger på en skriftlig aftale

En administrationsaftale giver flere fordele...

• Kort sagsbehandlingstid for borgerne.
• Enklere sagsbehandling for kommunen. Kommunikationscentret indgår og følger op på indkøbs- og leasingaftaler med leverandører. 
• Hensigtsmæssig udnyttelse og genbrug af hjælpemidler. En genbrugsordning er udgiftsreducerende for kommunen. Ikke mindst ved særligt kostbare og/eller sjældent anvendte hjælpemidler.
• Sikring af faglig kvalificeret og billig levering af optik, da Kommunikationscentret har indgået pris- og samarbejdsaftale med lokale optikere.

Aftalen er løbende og kan opsiges med 6 måneders varsel.

Hjælpemidler, der kan bevilges til borgere, som er omfattet af bestemmelserne i lov om social service §§ 112 og 113:

• Håndholdt svagsynsoptik og optikunderstøttende belysning.
• CCTV, læsemaskiner, GPS og tale til mobiltelefon.
• Optik til borgere med en medicinsk optisk defineret varig øjenlidelse.
• Komplekse IKT-løsninger (fx øjenstyringssystemer og talemaskiner).

Derudover omfatter aftalen reparation og udskiftning af hjælpemidler.

• mobilitystokke

• støttestokke med svagsynsmarkering

• markeringssstokke

• andre former for markering

• talende ure

• taktile ure

• svagsynsure

• talende vægte

• farvetester

• mindre ADL-hjælpemidler

• Daisyafspillere

• notatapparat

For administration og indkøb af hjælpemidler opkræves et administrationsbeløb pr. år. Fakturering sker i januar måned hvert år, så længe aftalen løber. 
Første gang hjælpemidlet udleveres vil det være en udgift for den pågældende bopælskommune, men når hjælpemidlet genudlånes sker det uden udgift for den aktuelle borgers bopælskommune.
Ved afhentning af hjælpemiddel i borgerens hjem betaler kommunen for transport af hjælpemidlet. Prisen pr. kørsel er 438 kr. (2018). 

Kommunikationscentret fremsender anbefaling om hjælpemidler til kommunen. Indenfor 1 måned efter modtagelse af ansøgning fra Kommunikationscentret træffer kommunen afgørelse om bevilling.

Mindre hjælpemidler udleveres umiddelbart til borgeren som udlån, der efterfølgende søges bevilget i kommunen.
Såfremt kommunen ikke mener, der er grundlag for at bevilge det udlånte hjælpemiddel, har Kommunikationscentret ansvaret for, at hjælpemidlet hjemtages fra borgeren. 

Større genbrugshjælpemidler anbefales og udleveres fra lager, når Kommunikationscentret har modtaget bevilling fra kommunen. Hjælpemidlet er gratis, men kan være behæftet med en reparationsudgift på max 6.162 kr. (2019-pris). Regning fremsendes efterfølgende. 
Skal et hjælpemiddel repareres sørger Kommunikationscentret for afhentning af hjælpemidlet i borgerens hjem og for udbringning til borgeren efter reparationen. Udgifter til transport af hjælpemidlet påhviler kommunen.

Reparation eller udskiftning af udleverede hjælpemidler op til 6.162 kr. iværksættes uden forudgående bevilling.

• At hjælpemidler genbruges.
• At der indgås fordelagtige indkøbsaftaler med leverandører i forhold til pris, forsyningssikkerhed og pris, pris- og samarbejdsaftale med optikere.
• Kommunikationscentret orienterer om kommunens udgifter til hjælpemidler to gange årligt.

• At træffe afgørelse om bevilling af hjælpemidlerne indenfor 1 måned efter modtagelse af ansøgning fra Kommunikationscentret,
• At alle hjælpemidler, som er omfattet af aftalen og som indleveres til kommunens hjælpemiddeldepot overgives til Kommunikationscentret, således at de kan indgå i det fælles genbrug,
• At betale for transport af genbrugshjælpemidler og hjælpemidler til reparation på Kommunikationscentret.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter