bosted

Se også, hvad vi tilbyder borgere med funktionsnedsættelser

I kan henvende jer til os, hvis en borger i jeres tilbud har brug for en udredning. Få mere information under Borger.

Pædagogisk personale på bo- og aktivitetstilbud spiller en afgørende rolle for at borgere med kognitive funktionsnedsættelser kan få støttet til at udtrykke deres mening, blive hørt og forstået i dagligdagen. Eller støtte til at overskue, planlægge og udføre aktiviteter på egen hånd.

Heldigvis vokser mulighederne for støtte til kommunikation og struktur gennem apps og andre teknologier. Deraf følger også andre forventninger til jeres kunnen.

Kommunikationscentrets faglige medarbejdere har specialiseret viden om redskaber og metoder i alternativ og støttende kommunikation. Vi har mange års erfaring med projektsamarbejder og projektstyring på bo- og aktivitetstilbud. Og vi kender de faglige udfordringer, I står med.

Hvad kan vi tilbyde?

Vores udgangspunkt er bo- og aktivitetscentrets faglige ståsted og pædagogiske rammer. Vi har et bredt udbud af kurser, som kan tilrettelægges efter arbejdspladsens behov. 

Bo- og aktivitetstilbud kan købe konsulentbistand på kommunikationsområdet, bestille enkelte oplæg eller hele temadage.

Vi arbejder med emner såsom:

  • metoder og redskaber til alternativ og støttet kommunikation, fx symbolstøttet kommunikation, tegn til tale mv.
  • kompenserende apps og andre teknologier til kommunikation og struktur
  • social netværksteknologi
  • vurdering af det kommunikative miljø og mulige indsatsområder
  • gennemførelse af evalueringer og borgerinterviews med tilpassede metoder