Samarbejdet mellem Kommunikationscentret og jeres kommune er reguleret af en rammeaftale indgået i KKR-regi. I kan som kommune beslutte, at I ønsker en anden aftale som ændrer på snitfladerne, samarbejdet, opgavefordelingen eller lign.

Kontakt centerleder Charlotte Jensen på e-mail: , tlf.: 72 32 38 01

Læs mere om samarbejdsaftaler i Visitationsaftalen for 2018 (link til ekstern pdf).