Hotline

Kommunen kan indgå en hotline-aftale, der gør at borgere, som har en afsluttet sag på Kommunikationscentret, kan ringe eller maile til os for at få hjælp med en konkret problematik. 

Hånd på bord

Vi får mange telefonopkald og mails fra borgere med forskellige spørgsmål og problemstillinger. Blandt dem der kontakter os, er der en del, som har et afsluttet forløb. Typisk vedrører henvendelserne sig om problemer med at betjene bevilgede hjælpemidler og lignende. Kommunerne kan indgå aftale med Kommunikationscentret om en hotline-service, som gør, at vi kan hjælpe borgere med en afsluttet sag videre.

Hotline er en telefonisk eller mailbaseret borgerrådgivning, der typisk leder frem til noget af følgende:

1. Borgerens problem løses
2. Borgeren henvises til at søge problemerne løst ved anden foranstaltning
3. Kommunikationscentret søger en ydelse i kommunen på borgerens vegne

Hotline-servicen gælder ikke for borgere med igangværende sager (her indgår ydelsen som en del af taksten) eller ved nyhenvendelser.
Har kommunen ikke en hotline-aftale henviser vi borgeren til at kontakte sin sagbehandler i kommunen.

Tidsforbruget registreres i intervaller på 15 minutter, og bopælskommunen faktureres for det konkrete tidsforbrug med den timepris, der gælder for den afdeling, der leverer ydelsen. Bopælskommunen orienteres om borgerens henvendelse i en kort mail.  Kommunikationscentret fremsender faktura 1x mdl. for leverede telefoniske rådgivninger med angivelse af borgerens navn, CPR-nr. og tidsforbrug.

Eksempler på typiske telefoniske henvendelser og mails:

Borgere...

• der ringer, fordi høreapparatet er gået i stykker, og de ikke ved, hvad de skal gøre.

• der ønsker at drøfte valg af høreapparat, fordele og ulemper ved at benytte høreklinikkens eller et privat tilbud, hvilke hjælpemidler der går sammen med høreapparatet osv.

• med spørgsmål til brug af f.eks. tekniske hørehjælpemidler.

• med ønske om vejledning i brug af Daisyafspiller.

• med hovedbåren svagssysnoptik, som ønsker råd om alternative kompensationsmuligheder, fordi deres syn er blevet svagere.

• der ikke kan huske, hvordan nogle konkrete/specifikke funktioner ved et bevilget hjælpemiddel bruges.

• der ringer med ønske om at få opgraderet specialprogrammer, da computeren ikke kører optimalt med nuværende versioner.

• der fx har fået en ny blødning i det ene øje, og hvor synet er blevet betydelig dårligere. Den lokale øjenlæge har tilbudt operation mod egenbetaling, og borger har desuden en tid på Glostrup øjenklinik.

• der fx ønsker at søge om mobiltelefon med mobiltale, og gerne vil have råd om, hvad der findes af muligheder, hvad det koster, hvad man kan søge, hvad der er egenbetaling, hvornår man kan afprøve et evt hjælpemiddel etc.

 

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter