Vores tilbud sigter mod at afhjælpe de begrænsninger borgeren oplever på grund af sin funktionsnedsættelse. 

Vi tilbyder:

  • Udredning af borgerens funktionsnedsættelse
  • Rådgivning i sager om arbejdsprøvning, bl.a. med hensyn til indretning af arbejdsplads, hjælpemidler m.m.
  • Afprøvning af hjælpemidler
  • Vejledning og instruktion i brug af hjælpemidler

Jobcentre kan henvende sig til os for at få tid til en udredning af en borger. Efter udredningen sender vi et notat til jobcentret med beskrivelser af de begrænsninger, borgeren oplever på sin arbejdsplads og hvilke muligheder der er for at afhjælpe eller begrænse dem. 

I kan se vores priser og aktuelle ventetider her på vores hjemmeside.