Når en borger bestiller tid hos os, vurderer vi samtidig om borgeren har ret til befordring. Det kan være, at borgeren har et bevægelseshandicap, er særligt belastet på grund af fysisk sygdom, eller har svære kognitive funktionsnedsættelser. 

I disse tilfælde kan borgeren visiteres til befordring. Har borgeren nedsat syn, vil en konsulent altid tage hjem til borgeren for at vurdere de synsmæssige forhold i hjemmet.

Kontakt os på tlf. 72 32 38 00, hvis du har spørgsmål til befordring.