Kørsel

Se ydelser vedrørende kørsel nedenfor. 

Lovgivning: Efter den lov ydelsen faktureres efter. Kommunikationscentret indstiller i særlige tilfælde til, at den anbefalede ydelse foregår i hjemmet. Dette kan skyldes, at borger kognitivt og/eller fysisk er for dårligt fungerende til at modtage et tilbud på Kommunikationscentrets matrikel. Der kan også være særlige pædagogiske årsager, der taler for, at ydelsen foregår i borgers hjem. Kørselsydelser har løbenumre, idet kørsel normalt vil variere fra ydelse til ydelse afhængigt af ydelsens varighed. Der anvendes en beregningsmodel, hvori konsulentens tid til befordring beregnes.

 
Ydelsesnr.:  8711 (medfødt hjerneskade og udviklingsforstyrrelser); 6710 (tale); 7711 (læbe-gane); 4711 (IKT); 3711 (syn); 1721 (børn med kognitive vanskeligheder)

Pris: 920,- kr. pr. time

Lovgivning: Lov om social service § 112.


De kommuner - som har indgået aftale med Kommunikationscentret vedr. varetagelse af administrationen og formidling af synshjælpemidler samt komplekse informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler til borgere i kommunen med en funktionsnedsættelse, der er omfattet af bestemmelserne i lov om social service §§ 112 og 113, og hvis vanskeligheder kan afhjælpes med syns og/eller informations- og kommunikationsteknologiske hjælpemidler - betaler for kørsel fra borgers hjem og til Kommunikationscentret af større genbrugshjælpemidler og større hjælpemidler til reparation.

Ydelsesnr.: 3704
Pris: 460,- kr. pr. kørsel

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter