sygeplejersker

Logopædisk bistand til apopleksiramte

Borgere, der er ramt af blodprop eller blødning i hjernen, har brug for hjælp, hvis de har svært ved at forstå, udtrykke og orientere sig. Kommunikationscentrets audiologopæder på hjerneskadeområdet har specialiseret viden om de kommunikative vanskeligheder, der opstår efter hjerneskade. Og vi står parat til at støtte umiddelbart efter indlæggelse på sygehuset.

Nordsjællands hospitals afdeling for neurorehabilitering i Frederikssund og neurologisk afdeling i Hillerød har indgået aftale om køb af talepædagogisk bistand fra Kommunikationscentret. Det betyder, at vi har talepædagoger fast placeret på afdelingerne. 

Når talepædagogen bliver tilkaldt

Talepædagogen bliver tilkaldt, hvis en borger, der er indlagt med apopleksi, viser tegn på at have svært ved at tale eller forstå talt sprog.  

Første skridt er en talepædagogisk undersøgelse. Formålet er at få udredt, hvilke funktioner, der er intakte, og hvilke funktioner, der ikke fungerer som før indlæggelsen. Borgeren får derefter råd og vejledning om sin tale og kommunikation.

Efter udskrivning formidler talepædagogen kontakt til et kommunikationscenter eller tilsvarende sted, hvor der også er talepædagoger.

 

Tværfagligt samarbejde om borgere med stemmeproblemer

På Øre-, næse-, halsklinikken i Hillerød deltager også en logopæd fra Kommunikationscentret i halsundersøgelser af borgere med stemmeproblemer eller talevanskeligheder på grund af eksempelvis neurologiske sygdomme.

Talepædagogen rådgiver borgeren om gode stemmevaner, og kan formidle kontakt til et kommunikationscenter.

 

Vi står også til rådighed for pårørende

Samarbejdet med Nordsjællands Hospital sikrer, at borgeren modtager et kvalificeret og tværfagligt rehabiliteringsforløb. Talepædagogen står til rådighed for såvel sygehuspersonalet, som patienten og dennes pårørende, og indgår i det tværfaglige samarbejde på sygehuset.