lærer underviser

Kursusforløb på Københavns Universitet

I 2014 tilrettelagde Kommunikationscentret fordybelseskurset ”IKT Kommunikationshjælpemidler - IKT i den logopædiske praksis” for bachelorer på audiologopædi-studiet, KU. Næste forløb er i efteråret 2016.

At udtrykke sig er grundlæggende for det at være menneske. At blive hørt og set er dog noget andet. Det kræver en anden persons nærvær og vilje til dialog.

For mennesker, der har svært ved at kommunikere på grund af funktionsnedsættelser, må omgivelserne påtage sig ansvaret for kommunikationen. Eller sagt på en anden måde: Det er omgivelsernes ansvar at skabe de nødvendige forudsætninger for at kommunikation og med– og selvbestemmelse kan finde sted. Og omgivelserne er for mange menneskers vedkommende de professionelle medarbejdere.

Derfor er der brug for stærke kommunikationspartnere inden for såvel skole- og social- og sundhedsområdet - i dag og fremover. Kommunikationspartnere der har faglig viden om kompenserende kommunikation og teknologiske hjælpemidler.

Hvad kan vi tilbyde?

Kommunikationscentrets konsulenter kan tilrettelægge uddannelsesforløb for såvel erhvervsuddannelser på social- og sundhedsområdet eller en videregående uddannelser som audiologopædistudiet.

Her er eksempler på tematikker, et forløb kan omfatte:

 • Logopædens rolle – fra funktionstræning til kompensering
 • Teknik v. pædagogik - hvori ligger det pædagogiske arbejde? Hvilke tekniske færdigheder kræver det, at kunne programmere hjælpemidler, og have overblik over deres funktioner?
 • Symbolstøttet kommunikation - visuelle symboler og metoder
 • Skriftbaseret kommunikation
 • Fjernkommunikation - sociale relationer, Facebook, Skype mv
 • Modeller for opbygning af dynamiske displays
 • Hjælpemidlets indflydelse på kommunikationen
 • Hjælpemidler til struktur og planlægning
 • Implementering af hjælpemidler i hverdagen
 • Etiske dilemmaer - hvem bestemmer, hvad hjælpemidlet skal indeholde? Fx ift. ordforråd.
 • Omgivelsernes betydning for vellykket kommunikation/Omgivelserne som ressource
 • Normalteknologi vs. særteknologi
 • Lovgivning om bevilling af hjælpemidler, undervisning og vejledning
 • Målsætning og hjælpemidler – hvad er relevante mål ift. hjælpemidlet? Hvordan måler man dem?