Det leverer vi til VISO

Vores tilbud kan omfatte:
• Afdækning af kommunikative funktionsnedsættelser hos børn og voksne
• Vurdering af behov for hjælpemidler og instruktion i anvendelse
• Undervisning i metoder og redskaber, der kan kompensere for funktionsnedsættelse
• Kurser, efteruddannelse og opkvalificering af professionelle

Læs mere om VISO på: http://socialstyrelsen.dk/viso