Hvis du bliver nødt til at melde afbud, bedes du ringe til Kommunikationscentret i så god tid som muligt.
Melder du afbud til en udredning, vil du få tilbudt en ny tid.
Vær opmærksom på, at hvis du udebliver til en udredning uden at melde afbud, henlægger vi sagen. Ønsker du fortsat hjælp, må du henvende dig til Kommunikationscentret på ny.