Kommunikationscentret kan i særlige tilfælde arrangere kørselsordning til borgere, der modtager ydelser hos os. Kontakt os på tlf. 72 32 38 00, hvis du ønsker information om befordring.

Synshandicappede borgere, der har problemer med at færdes på grund af gangbesvær eller lignende, kan også få hjemmebesøg.