Sæt antal ud for det materiale, du ønsker at bestille:


 

Information om frit valg
af hjælpemidler ved:


- kommunikationsvanskeligheder
- læse-/stave-vanskeligheder
- synsnedsættelser

Udlån af hjælpemidler
- hvilke regler gælder?

Download Download

 

 

Information om dysartri

- og idéer til at gøre samtalen lettere

Information om afasi

- og idéer til at gøre samtalen lettere

Download Download 

 

 

Information om
kognitive vanskeligheder

Information om træthed
efter erhvervet hjerneskade

Download  Download 

 

 

Tilbud til voksne med afasi, dysartri eller kognitive vanskeligheder

 
Læs online / download  

 

 

 

Tilbud til voksne med hjernerystelse

 
Læs online / download  

 

 

Åbent tilbud til dig
med afasi

Undervisning ved frivillige 
talepædagog-studerende

 
Download