Sæt antal ud for det materiale, du ønsker at bestille:


 

Information om frit valg
af hjælpemidler ved:


- kommunikationsvanskeligheder
- læse-/stave-vanskeligheder
- synsnedsættelser

Udlån af hjælpemidler
- hvilke regler gælder?

Download Download

Frit valg af hjælpemidler ved...

 

  regler ved udlån af hjælpemidler

Information om dysartri

- og idéer til at gøre samtalen lettere

Information om afasi

- og idéer til at gøre samtalen lettere

Download Download 

Information om dysartri

Information om afasi

 

Information om
kognitive vanskeligheder

Information om træthed
efter erhvervet hjerneskade

Download  Download 

information om kognitive vanskeligheder

forside til Information om træthed efter erhvervet hjerneskade

 

Tilbud til voksne med afasi, dysartri eller kognitive vanskeligheder

Tilbud til voksne med ADHD
eller Aspergers syndrom

Download  Download 

 Tilbud til voksne med afasi, dysartri eller kognitive vanskeligheder

 Tilbud til voksne med ADHD eller Asperger syndrom

 

Tilbud til voksne med hjernerystelse

 
   
Download  

Åbent tilbud til dig
med afasi

Undervisning ved frivillige 
talepædagog-studerende

Erhvervsrettet tilbud til
borgere med erhvervet
hjerneskade

Information til jobcentre og kommuner

Download  Download

 Åbent tilbud til dig med afasi

Erhvervsrettet tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade