Sæt antal ud for det materiale, du ønsker at bestille:

 


 

Tilbud til voksne med
hørevanskeligheder

Tilbud til voksne med
hørevanskeligheder,
Cochlear Implant og
Tinnitus

Information til jobcentrene

Download  Download

Tilbud til voksne med hørevanskeligheder

forshoerejob

 

Tilbud til voksne med
Cochlear implantat

Tilbud til voksne
med tinnitus

Download Download

forside CI-pjece

 

Tilbud til voksne med tinnitus

Vejledning for
høreapparatbrugere

Udlån af hjælpemidler
- hvilke regler gælder?

Download Download

vejledning for høreapparatbrugere

regler ved udlån af hjælpemidler