Sæt antal ud for det materiale, du ønsker at bestille:


 

Tilbud til voksne 
med læse-/stave-
vanskeligheder

 

Læs online / download
 

 

 

Information om frit valg af hjælpemidler ved:

Udlån af hjælpemidler
- hvilke regler gælder?

- synsnedsættelser
- kommunikationsvanskeligheder
- læse-/stave-vanskeligheder
Download
Download