Sæt antal ud for det materiale, du ønsker at bestille:

 


 

Information om frit valg af
hjælpemidler ved:

- synsnedsættelser
- kommunikationsvanskeligheder
- læse-/stave-vanskeligheder

Udlån af hjælpemidler
- hvilke regler gælder?

Download Download

 

  

Tilbud til voksne med 
udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med
udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Download
Download