Få pjecer som lydfiler her:

Information om frit valg af hjælpemidler (mp3)

Tilbud til voksne med synsnedsættelser (mp3)

Sæt antal ud for det materiale, du ønsker at bestille:

 


 

Ansøgning om svagsynsoptik
- en pjece til optikere

Information om frit valg
af hjælpemidler ved:

- synsnedsættelser
- kommunikationsvanskeligheder
- læse-/stave-vanskeligheder

Download Download

 

 

Udlån af hjælpemidler
- hvilke regler gælder?

Tilbud til børn med
synsnedsættelser

Download Download

 

 

Tilbud til voksne
med synsnedsættelser

Tilbud til voksne
med synsvanskeligheder

Information til jobcentre

Download

Download