Få pjecer som lydfiler her:

Information om frit valg af hjælpemidler (mp3)

Tilbud til voksne med synsnedsættelser (mp3)

Sæt antal ud for det materiale, du ønsker at bestille:

 


 

Ansøgning om svagsynsoptik
- en pjece til optikere

Information om frit valg
af hjælpemidler ved:

- synsnedsættelser
- kommunikationsvanskeligheder
- læse-/stave-vanskeligheder

Download Download

Ansøgning om svagsynsoptik

Frit valg af hjælpemidler ved...

 

Udlån af hjælpemidler
- hvilke regler gælder?

Tilbud til børn med
synsnedsættelser

Download Download

 regler ved udlån af hjælpemidler

Tilbud til børn med synsnedsaettelse

 

Tilbud til voksne
med synsnedsættelser

Tilbud til voksne
med synsvanskeligheder

Information til jobcentre

Download

Download

Tilbud til voksne med synsnedsættelse

tilbud til voksne med synsvanskeligheder - information til jobcentre