I en udredning af din funktionsnedsættelse ser vi også på om et hjælpemiddel kan kompensere dig for de vanskeligheder, du oplever. Og om du derfor kan have behov for en afprøvning af et hjælpemiddel. 
Et hjælpemiddel kan være et høreteknisk eller synsteknisk/optisk hjælpemiddel, en talecomputer eller software, der kan give støtte til at læse og stave mv. 
På baggrund af udredningsrapporten, som vi sender til din kommune, tager kommunen stilling til, om du kan modtage en afprøvningsydelse. Det er også din kommune, som beslutter, om du efter afprøvning kan få bevilget et hjælpemiddel.