Rådgivning indgår i mange af vores ydelser, andre ydelser er særskilte rådgivningsydelser.
Oftest giver vi rådgivning til borgere i forbindelse med afprøvning af hjælpemidler. Det kan være rådgivning om typer af hjælpemidler, hvilke funktioner hjælpemidlerne skal have for at hjælpe dig bedst muligt, og hvordan du skal bruge dem. Det kan være hjælpemidler i forhold til dit hjem, dit studie eller din arbejdsplads.

Hvis din kommune bevilger et hjælpemiddel til dig, kan vi stå for indkøbet. Du har også mulighed for at købe hjælpemidlet selv, og vi kan i så fald rådgive dig. Se pjecen om Frit valg af hjælpemidler under Pjecer.

Rådgivning ift. erhverv eller studie

Vi rådgiver også dit jobcenter og din arbejdsplads/dit studie om hjælpemidler og andre indsatser, der kan støtte dig i at varetage et arbejde, studie eller anden beskæftigelse.

Rådgivning til dine pårørende

Vores ydelser er i lige så høj grad rettet mod pårørende. Pårørende eller andre omsorgspersoner kan være en vigtig ressource, til at hjælpe dig i at mestre din funktionsnedsættelse. Derfor rådgiver vi dine pårørende, når der er behov for det. Det kan fx handle om støtte til kompenserende strategier, hvor der er brug for andre måder at håndtere de dagligdags gøremål på. Fx hvordan man ledsager, og på anden vis støtter nogen, der er stærkt svagsynet, eller støtter samtalen for nogen, der har afasi eller er hørehæmmet.