Om vores tilbud til voksne med ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelser m.v.

Kommunikationscentret har tilbud til voksne, der har ADHD/ADD eller autismespektrumforstyrrelser. Få svar på dine spørgsmål her. Hvis du har andre spørgsmål - kontakt os.

Få informationen som pjece

 

Vi kan tilbyde et særligt tilrettelagt forløb (mentorforløb). Målet er, at du får lært strategier og arbejdsvaner, som kan hjælpe dig med at udføre en arbejdsopgave så selvstændigt som muligt. I den forbindelse kan vi også give vejledning og støtte til samarbejdet mellem dig og din arbejdsplads. Det er din kommune, der bevilger et mentorforløb.

Vi rådgiver om hjælpemidler, der kan hjælpe dig til at få sat struktur på din dagligdag. Det kan være både lavteknologiske og digitale hjælpemidler.

Det er din kommune, der træffer afgørelse om bevilling af en afprøvning af et hjælpemiddel hos os. Din kommune tager også endelig stilling til, om du kan få selve hjælpemidlet bevilget.

Efter en indledende udredning kan du få tilbudt undervisning, hvis din kommune bevilger det. Hos os kan du få enten individuel undervisning eller undervisning på hold. Undervisningen er ikke et terapeutisk forløb.
Målet er at styrke din selvtillid, og ruste dig til at håndtere de daglige udfordringer, du møder i livet med ADHD/ADD eller autismespektrumforstyrrelse.

Vi arbejder med indsigt og forståelse.

Du får øget din viden om din diagnose. Du får samtidigt større indsigt i, hvordan du kan påvirke din hverdag og dine muligheder positivt - ved at ændre måden, du tænker om dig selv og din ADHD/ADD ellr autismespektrumforstyrrelse på.

Vi arbejder med adfærd og følelsesmæssige reaktioner.

Du lærer at forstå egne reaktioner, så du kan være forudseende, og planlægge din dagligdag mere hensigtsmæssigt. Du får øget viden om, hvilke funktioner i hjernen, der er påvirket, og hvordan medicinen virker. 

Du lærer, hvordan du kan kompensere for dine kognitive vanskeligheder.

Det kan eksempelvis være besvær med at huske,skabe struktur eller bevare overblikket.

Du lærer at anvende afslappende teknikker (mindfulness).

Vi giver dig strategier, du kan bruge, hvis du er stresset, tankerne myldrer eller du ikke kan sove.

Du finder information om henvendelse her.

Når du møder hos os, vil vi først lave en udredning af dine vanskeligheder. En udredning er en samtale, hvor du får mulighed for at fortælle om årsagen til din henvendelse samt de begrænsninger, du oplever i hverdagen.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter