Information om kognitive vanskeligheder

En erhvervet hjerneskade medfører for de fleste en ændret livssituation. Det gælder for den ramte, og det gælder for de pårørende. Få svar på nogle af dine spørgsmål om kognitive vanskeligheder her.

 

 

Kognitive funktioner er en samling af mentale færdigheder, som gør det muligt at forstå omverdenen og fungere i den.
En skade i hjernen vil påvirke disse funktioner, og der kan opstå kognitive vanskeligheder. En hjerneskade kan opstå pludseligt ved en blodprop, en hjerneblødning, en ulykke mv. eller gradvist som ved en hjernesvulst. Kognitive vanskeligheder kan også opstå i forbindelse med andre sygdomme fx sclerose.

En person, der har nedsatte kognitive funktioner, kan bl.a. få vanskeligheder med:

 • Koncentration
 • Bearbejdning af informationer
 • Neglekt
 • Hukommelse og indlæring
 • Planlægning og problemløsning
 • Struktur og overblik
 • Orienteringsevne
 • Mentalt tempo
 • Initiativ
 • Sprog (se pjece om afasi)
 • Tale (se pjece om dysartri)
 • Øget mental træthed
 • Manglende sygdomsindsigt
 • Ændret personlighed

Kognitive vanskeligheder, fx med at tænke, handle og indgå i følelsesmæssige relationer, er ofte umiddelbart usynlige. Men alle følger efter en hjerneskade har stor indflydelse på familie-, fritids- og arbejdsliv. Tidligere færdigheder kan være reducerede eller tabt. Selv en mindre funktionsnedsættelse kan i nogle tilfælde give alvorlige følger. Fx kan lettere vanskeligheder med hukommelse eller planlægning have alvorlige konsekvenser for arbejds– og familieliv.

Det er meget forskelligt, hvordan den ramte og de pårørende oplever konsekvenserne af en hjerneskade.
Flere faktorer spiller ind. Vanskelighederne afhænger af hvilke områder i hjernen, der er ramt. Da hjernen arbejder som et netværk, vil en skade lokaliseret et bestemt sted kunne påvirke forskellige kognitive funktioner. Skadens art og omfang er også afgørende for, hvilke kognitive vanskeligheder, den enkelte får.

En grundig afdækning af ressourcer og begrænsninger er en forudsætning for et effektivt rehabiliteringsforløb.

Voksne med kognitive vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade kan tilbydes kompenserende specialundervisning samt specialpædagogisk rådgivning og vejledning.
De pårørende inviteres til at deltage i afdækningen og tilbydes rådgivning og vejledning.

Målet er, at den hjerneskaderamte og de pårørende...

 • opnår bedre forståelse for de ændrede livsvilkår.
 • får sat fokus på bevarede ressourcer.
 • bliver opmærksom på de kognitive vanskeligheder og muligheder for at afhjælpe dem.
 • lærer at kompensere for vanskelighedernes indflydelse på hverdagen gennem kognitiv træning, strategier og hjælpemidler.
 • får en aktiv hverdag med udgangspunkt i egne færdigheder og forudsætninger.
 • får afklaret mulighederne for et fortsat arbejdsliv, evt. på særlige vilkår i fleksjob m.v.
Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter