Om vores tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til voksne, der har afasi, dysartri og andre kognitive vanskeligheder. Få svar på dine spørgsmål her. Hvis du har andre spørgsmål - kontakt os.

Få informationen som pjece

 


VIDEO: Personer med afasi får undervisning på et kommunikationshold. Der bruges iPad og kommunikationsapp. 

De fleste borgere fra vores optageområde har mulighed for at få en udredning af deres kommunikative eller kognitive vanskeligheder hos os.

Du finder information om henvendelse her.

Efter udredning er det kommunen, der træffer afgørelse om bevilling af undervisning eller rådgivning og vejledning hos en talepædagog, hjerneskadekonsulent, synskonsulent/optiker, teknologikonsulent eller neuropsykolog.

  • Udredning ved talepædagog, hjerneskadekonsulent, synskonsulent, teknologikonsulent eller neuropsykolog
  • Tværfaglig udredning
  • Undervisning, rådgivning og vejledning
  • Vejledning til pårørende
  • Støttegrupper for pårørende

En hjerneskade rammer ikke alene den enkelte borger, men hele familien. For at samvær dagligdag og kommunikation kan fungere bedst muligt, er dine pårørende og andre nærtstående også omfattet af vores tilbud.

Undervisningen er tilrettelagt efter dine individuelle behov.
Eneundervisning tilbydes i korte og længerevarende forløb.
Holdundervisning tilbydes i flere forskellige gruppeforløb, bl.a.:

Kognitive hold

For dig, der har brug for redskaber til at støtte din hukommelse og støtte til at strukturere og planlægge i din dagligdag. Du lærer om følgerne af din skade (psykoedukation) og hvordan du kan forholde dig til dem på en konstruktiv måde. Blandt andet indgår strategier til problemløsning og strategier til at huske informationer.

Samtalehold

For dig, som har en let til moderat påvirket sprogfunktion, og som har svært ved at finde ordene. Eller for dig, som har svært ved at holde den røde tråd i en samtale, huske hvad der bliver sagt og sætte struktur på det, du vil sige. Vi arbejder med strategier til samtaleteknik, fx lærer du, hvordan du kan kommunikere bedre.

Kommunikationshold

For dig som har en svært påvirket sprogfunktion. Du lærer at udtrykke dig på andre måder end tale, fx ved at udpege, bruge kropssprog og hjælpemidler m.v.

Copinghold

For dig, der i forbindelse med din hjerneskade oplever en øget udtrætningstendens. Vi tager udgangspunkt i udtrætning, og arbejder med strategier til at håndtere og respektere trætheden.
Vi fokuserer også på nogle af de mere psykologiske følger såsom ændret selvbillede og selvværd, håndteringsstrategier og følelsesmæssige aspekter i forbindelse med ændrede livsvilkår.

Vi arbejder med konkrete metoder til at mindske trætheden. Muligheden for at udveksle erfaringer med andre i samme situation er også en vigtig del af forløbet.

  • At du bliver bedre til fx at huske og planlægge i dagligdagen ved hjælp af kompenserende strategier
  • At du bliver bedre til at kommunikere, og til at fungere i sociale sammenhænge
  • At du og din familie bliver bedre rustet til at håndtere den ændrede livssituation
  • At du, som er i den erhvervsaktive alder, får afklaret dine muligheder og behov i forhold til beskæftigelse

Undervisningens mål er tilpasset din livssituation og den type skade, du har. Målene sættes altid i samarbejde med dig. Vi inddrager også dine pårørende, hvis det er relevant.

Vi udreder dine muligheder og behov i forhold til beskæftigelse. Vi tilrettelægger et forløb, hvor målet er, at du får indarbejdet kompenserende strategier og arbejdsvaner, så du bliver i stand til at udfylde en arbejdsfunktion så selvstændigt som muligt.

Vi lægger vægt på, at både arbejds- og familieliv fungerer bedst muligt.

Vi samarbejder med din kommunes jobcenter, og vi giver vejledning og støtte til samarbejdet mellem dig og din arbejdsplads.

I særlige tilfælde kan vi arrangere kørsel. Fx hvis din skade forhindrer dig i at køre bil, og du ikke kan tage offentlig transport. Kontakt Kommunikationscentret, og hør nærmere.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter