Om vores tilbud på høreområdet

Kommunikationscentret har tilbud til voksne, der har vanskeligheder med at høre eller oplever tunnitus. Få svar på dine spørgsmål her. Hvis du har andre spørgsmål - kontakt os.

Få informationen som pjece

 

 • Vi kan give dig redskaber til at leve et så almindeligt liv som
  muligt
 • Vi gør dig bedre rustet til at beslutte, om du ønsker CI
 • Vi rådgiver, vejleder og underviser dig i strategier, der kan styrke din kommunikation
 • Vi vejleder og instruerer dig i hjælpemidler
 • Vi underviser dig med CI, tinnitus og Ménières sygdom.


Vores tilbud udbydes efter lov om specialundervisning
for voksne, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
eller lov om social service.

Du finder information om henvendelse her.

Når du møder i høreafdelingen, vil en hørekonsulent lave en udredning af dine hørevanskeligheder/tinnitus og CI. Udredningen er en samtale, hvor du får mulighed for at fortælle om årsagen til din henvendelse samt de begrænsninger, du oplever i hverdagen.

Ja, hvis en udredning af dine vanskeligheder viser, at du kan have behov for et hjælpemiddel og din kommune bevilger det. 

Kommunikationscentrets hørekonsulenter informerer om og afprøver tekniske hjælpemidler til hjem, arbejdsplads eller uddannelsessted. Derefter er det kommunen, som træffer endelig afgørelse om bevilling af hjælpemidlet.

Vi underviser fx i:

Brug af høreapparat

- korrekt placering, brug af programmer og vedligeholdelse
af et høreapparat.

Tegnstøttet kommunikation

For dig, der er svært hørehæmmet eller døvbleven.
Du og dine nærmeste pårørende lærer, hvordan I nemmere kan kommunikere i dagligdagen ved at bruge tegn som støtte.

Talekorrektion

For dig, der er svært hørehæmmet eller døvbleven
med artikulationsvanskeligheder som følge
af hørenedsættelsen.

Udnyttelse af Cochlear Implantat

Svært hørehæmmede og døve, der har fået et
Cochlear Implantat undervises i bl.a. skelnetræning.

At leve med tinnitus

Målene for undervisningen tilpasses altid din livssituation og de vanskeligheder, du har. Vi sætter målene i samarbejde med dig, og gerne med inddragelse af dine pårørende, hvis det er aktuelt. 

Vi rådgiver fx om:

 • hvordan du begrænser og afhjælper virkningerne af et høretab
 • hvordan du får optimalt udbytte af høreapparater og andre høretekniske hjælpemidler
 • strategier og redskaber, der kan hjælpe dig med at håndtere din hørenedsættelse i hverdagen.
 • hvordan det er at leve med netop din type af funktionsnedsættelse, således at også dine pårørende bliver i stand til at håndtere de begrænsninger, som funktionsnedsættelsen sætter.
 • Tinnitus og Ménières sygdom
 • CI
Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter