Om vores tilbud til børn med medfødt hjerneskade

Hvilken hjælp kan mit barn få? Få svar på dine spørgsmål om vores tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser. Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores tilbud omfatter også børnehaven/skolen og andre personer i nærmiljøet.

Få informationen som pjece

 

Vi kan tilbyde:

  • Udredning af dit barns kommunikative ressourcer og vanskeligheder samt evt. behov for kommunikationsteknologiske hjælpemidler
  • Undervisning af dit barn
  • Afprøvning og implementering af kommunikationsteknologi i hjem og institution
  • Undervisning af og vejledning til nærmiljøet

Målet er:

  • At udrede dit barns sproglige og kommunikative ressourcer og vanskeligheder
  • At styrke kommunikation og sproglig udvikling 
  • At give dig og personer i dit barns nærmiljø viden og redskaber til at støtte dit barn i denne proces

Det er dit barns bopælskommune (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Børn- og Ungerådgivningen el. lign.), der træffer afgørelse om bevilling af udredning, undervisning eller andre ydelser på Kommunikationscentret. Derfor skal du først henvende dig til dit barns bopælskommune. Kommunen træffer også afgørelse om ydelserne skal tilbydes på Kommunikationscentret, i hjemmet eller i bo-/dagtilbuddet.

Hvis kommunen bevilger en ydelse hos os, skal du udfylde et ansøgnings- og samtykkeskema vedrørende dit barn. Det giver os lov til at indhente kopi af relevante undersøgelser, der allerede er foretaget af den kommunale talepædagog.

Du finder information om henvendelse her.

De ydelser kommunen bevilger, er gratis for dig. Du har også mulighed for selv at henvende dig, og betale for såvel udredning som undervisning.

Dit barns bopælskommune kan bede Kommunikationscentret om at foretage en grundig udredning af dit barns ressourcer og vanskeligheder i forhold til kommunikation. 

Ved udredningen tester og iagttager vi dit barn, og taler med dig om dit barns sprog og generelle udvikling. I en udredning kan vi også vurdere behovet for teknologisk kommunikationsudstyr eller anden kompenserende støtte.

På baggrund af udredningen udarbejder vi en kort rapport med konklusion og eventuelle forslag til indsatser. Rapporten sender vi til dit barns bopælskommune, som træffer afgørelse om bevilling af undervisning, vejledning eller afprøvning af kommunikationsteknologi.

Ja, hvis kommunen bevilger et hjælpemiddel til dit barn. Kommunikationscentret kan afprøve hjælpemidler og undervise forældre og netværk i at bruge udstyret og de programmer, der hører til. Efterfølgende kan vi tilbyde en supportaftale i forhold til problemer af teknisk og pædagogisk karakter.

Kommunikationscentret har flere undervisningstilbud i computerprogrammer til billedkommunikation. Deltagerne kan fx lære at håndtere digitale billeder, indtale egne lydfiler, bruge syntetisk tale eller at fremstille og anvende grafiske symboler mv. Vi gennemgår også anvendelsen af programmerne i bestemte situationer og formålene med at bruge dem. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte, og er for såvel begyndere som øvede.

I undervisningstilbuddet indgår vejledning og rådgivning i hjemmet. Efter behov kan vi tilbyde undervisning i anvendelse og implementering af teknologisk kommunikationsudstyr.

Kommunen kan vælge at visitere dit barn til ét af Kommunikationscentrets undervisningsforløb:

Undervisning

Vi kan tilbyde eneundervisningsforløb til barnet og dets netværk. I undervisningen indgår Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) – dvs. tegnstøttet kommunikation, visuelle symboler og teknologisk kommunikationsudstyr, afhængig af det enkelte barns udviklingstrin og behov.
Tidlig basal kommunikation: Til familier med spædbørn, der har et medfødt kommunikationshandicap, kan Kommunikationscentrets talepædagoger tilbyde undervisning og vejledning om tidlig kommunikation og om hvordan kontakten med barnet opbygges og forstærkes. Der gives idéer til kontaktlege, sange mv.

Tegn til babyer eller lidt større børn med forsinket sproglig udvikling

Forældrene og netværket får vist, hvordan de gennem støttet kommunikation, kan styrke barnets sproglige udvikling. Deltagerne, der er barnets nærmeste familie, lærer førte tegn til tale, støttetegn og at udnytte mimik og kropssprog. Vi giver idéer til at opnå fælles opmærksomhed og til kontaktlege.
Barnets dagplejer eller pædagog kan også deltage i undervisningen.

Kommunikation med brug af tegn til tale, billedudpegning og/eller talemaskine

Forældre og netværk lærer teknikker og redskaber, der kan støtte den dagligdags kommunikation. Fx i leg og valgsituationer. Undervisningen indeholder teoretiske oplæg samt praktiske øvelser. Barnets dagplejer eller pædagog kan også deltage.

Kommunikationsbog

Familier der har brug for visuel støtte til kommunikation, kan tilbydes et undervisningsforløb i, hvordan man opbygger og anvender en kommunikationsbog. Der drøftes også, hvordan kommunikationsbogen kan komme til at blive en integreret del af barnets dagligdag.

Tegn til tale

Til familier der har brug for visuel støtte, tilbyder vi undervisning i tegn til tale på forskellige niveauer. Deltagerne bliver bekendt med hvad totalkommunikation er og lærer, hvordan Tegn til tale kan anvendes og evt. supplere andre kommunikationshjælpemidler.
Undervisningen tilrettelægges for en enkelt familie ad gangen, så den dækker familiens behov og ønsker.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter