Om vores tilbud for voksne med medfødt hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til voksne, der har vanskeligheder med kommunikation og sprog, som følge af medfødt hjerneskade. Få svar på dine spørgsmål her. Hvis du har andre spørgsmål - kontakt os.

Få informationen som pjece

 

Kommunikationscentrets tilbud omfatter borgerens nærmiljø - familiemedlemmer, støttepersoner og andet personale.

Vi tilbyder:

  • udredning af borgerens kommunikation og sprog, herunder rådgivning til nærmiljøet
  • undervisning, rådgivning og vejledning
  • afprøvning af kommunikationsteknologisk udstyr og instruktion i brug
  • kurser til pårørende og fagpersoner

Undervisningen er altid tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens udviklingstrin, ressourcer og behov og i samarbejde med borgeren og nærmiljøet. For at en person med behov for støtte til kommunikation, skal få fuldt udbytte af vores tilbud, er det vigtigt, at undervisningen følges op i dagligdagen. Derfor lægger vi stor vægt på samarbejdet med botilbuddet eller arbejdspladsens pædagoger og andre fagpersoner samt med eventuelle pårørende.

De fleste borgere fra vores optageområde har mulighed for at få en udredning af deres kommunikationsvanskeligheder hos os. Udredningen består af sproglige tests, samtale og observationer, og optages eventuelt på video. Udredningen foregår det sted, hvor borgeren føler sig tryggest. 

På baggrund af udredningen træffer bopælskommunen afgørelse om bevilling af undervisning, rådgivning og vejledning hos en talekonsulent.

Du finder information om henvendelse her.

Talekonsulenten tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i den enkeltes udviklingstrin, ressourcer og behov og i samarbejde med pårørende og fagpersoner i borgerens nærmiljø.

Vi underviser i:

Tegn til tale

I får en forståelse af, hvad totalkommunikation er. Vi arbejder med Tegn til tale, og viser hvordan tegn kan anvendes og eventuelt supplere andre kommunikationshjælpemidler som pc, tablet, talemaskiner eller anden billedstøtte. Kurserne tilbydes på forskellige niveauer.

Basal- og totalkommunikation

I lærer hvordan mimik, udpegning, billedstøtte, brug af talemaskiner mv. kan medvirke til at styrke kommunikation og kontakt. I får gennemgået hvordan tegn, struktur og visuel støtte kan anvendes og integreres i hverdagen, og I får konkrete forslag til, hvad I kan gøre for at øge kommunikationen med borgeren med kommunikationsvanskeligheder.

I kan få kurser i anvendelse af computerprogrammer til billedkommunikation og apps til tablets.

Rådgivning og vejledning

Vi rådgiver og vejleder familiemedlemmer, støttepersoner og andet personale i tilknytning til undervisningen.

For at en person med behov for støtte til kommunikation, skal få fuldt udbytte af vores undervisning, er det vigtigt at undervisningen følges op i dagligdagen. Derfor lægger vi stor vægt på samarbejdet med botilbuddet/arbejdspladsens pædagoger, andre fagpersoner og pårørende.

Kurser for faglige miljøer

Faglige miljøer kan rekvirere kurser, som tager sigte på at kompetenceudvikle medarbejderne i anvendelse af alternativ og støttende kommunikation.Målet er:

  • at borgeren får de bedste muligheder for et selvstændigt og aktivt kommunikerende liv
  • at familie, bosteder og aktivitetstilbud bliver gode og aktive kommunikationspartnere.
Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter