Om vores tilbud for voksne med medfødt hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til voksne, der har vanskeligheder med kommunikation og sprog, som følge af medfødt hjerneskade. Få svar på dine spørgsmål her. Hvis du har andre spørgsmål - kontakt os.

Få informationen som pjece

 

Vi holder flere forskellige kurser i alternativ kommunikation - kontakt os, hvis du vil vide mere.

Kurser i basal og totalkommunikation:
Deltagerne lærer hvordan mimik, udpegning, billedstøtte, brug af talemaskiner mv. kan medvirke til at styrke kommunikation og kontakt. Vi gennemgår hvordan tegn, struktur og visuel støtte kan anvendes og integreres i hverdagen, og vi kommer med konkrete forslag til forbedring af kommunikationen mellem personen med kommunikationsvanskeligheder og det nære miljø.


Kurser i Tegn til tale:
Deltagerne får en forståelse af, hvad totalkommunikation er. Vi arbejder med Tegn til tale, og viser hvordan tegn kan anvendes og evt. supplere andre kommunikationshjælpemidler, såsom PC/tablet, talemaskiner eller anden billedstøtte. Kurserne tilbydes på forskellige niveauer.


Andre kurser:
Kommunikationscentret har særskilte kursustilbud i computerprogrammer til billedkommunikation og apps til tablets. Deltagerne kan fx lære at håndtere digitale billeder, indtale egne lydfiler, bruge syntetisk tale eller at fremstille og anvende grafiske symboler mv. På kurserne ser vi på pædagogiske muligheder i programmerne, og i hvilke sammenhænge, programmerne kan anvendes.

De fleste borgere fra vores optageområde har mulighed for at få en udredning af deres kommunikationsvanskeligheder hos os. I nogle tilfælde skal vi have en bevilling fra kommunen, før vi kan iværksætte en udredning. Dette oplyser vi dig og dine pårørende om, når I kontakter os. 

Du finder information om henvendelse her.

Efter udredning er det kommunen, der træffer afgørelse om bevilling af undervisning, rådgivning og vejledning hos en talepædagog.

  • At få udredt de kommunikative vanskeligheder og finde frem til, hvordan de bedst afhjælpes
  • At give den enkelte de bedste muligheder for et så selvstændigt og aktivt kommunikerende liv som muligt. Det kan være gennem kompenserende undervisning og eventuelle redskaber til kommunikation
  • At vejlede familie, bosteder og aktivitetstilbud i hvordan, der kan støttes op om kommunikationen

Vi tilbyder:

  • Udredning af kommunikation og talesprog herunder rådgivning til nærmiljøet
  • Udredning af kommunikation og talesprog mhp. kompenserende kommunikationshjælpemidler
  • Afprøvning af kommunikationsteknologisk udstyr og instruktion i brug heraf
  • Undervisning
  • Rådgivning og vejledning

Kommunikationscentret tilbyder også undervisning, rådgivning og vejledning til borgerens nærmiljø - familiemedlemmer, støttepersoner og andet personale.

Undervisningen er altid tilrettelagt med udgangspunkt i borgerens udviklingstrin, ressourcer og behov og i samarbejde med borgeren og nærmiljøet. For at en person med behov for støtte til kommunikation, skal få fuldt udbytte af vore tilbud, er det vigtigt, at undervisningen følges op i dagligdagen. Derfor lægger vi stor vægt på samarbejdet med botilbuddet eller arbejdspladsens pædagoger og andre fagpersoner samt med evt. pårørende.

Informations- og kommunikationsteknologi

Til pårørende og netværket omkring en borger, der har fået bevilget kommunikationsteknologiske hjælpemidler, tilbyder vi afprøvning, undervisning og vejledning i brugen af udstyr og tilhørende programmer. Vi kan også tilbyde en supportaftale i forhold til problemer af teknisk karakter.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter