Om vores tilbud på området post-commotionelt syndrom (PCS)

Kommunikationscentret har tilbud til voksne, der har langtidsfølgevirkninger efter hjernerystelse. Få svar på dine spørgsmål om vores tilbud her. Hvis du har andre spørgsmål - kontakt os.

Få informationen som pjece

 

De fleste borgere fra vores optageområde har mulighed for at få en udredning hos os. Oplever du kognitive vanskeligheder, kan du komme til at tale med en neuropsykolog. Har du fx samsynsproblemer eller mærker af tinnitus, kan en af vores optikere eller hørekonsulenter hjælpe dig.

Du finder information om henvendelse her.

Efter udredning er det kommunen, der træffer afgørelse om bevilling af undervisning eller rådgivning og vejledning.

Vi tilbyder:

  • udredning af dine vanskeligheder og faglig vurdering af dine behov
  • rådgivning – fx om beskæftigelse
  • undervisning i strategier, der kan hjælpe dig med at kompensere for dine vanskeligheder.

Vi arbejder for, at du bliver bedre i stand til at mestre livet på ændrede vilkår, og at du, som er i den erhvervsaktive alder, får afklaret dine muligheder og behov i forhold til beskæftigelse.
Vores indsatser er tilpasset din livssituation og de vanskeligheder, du har. Målene sættes altid i samarbejde med dig. Vi inddrager også dine pårørende, hvis det er relevant for dig.

Undervisningen er tilrettelagt efter dine individuelle behov. Vi tilbyder enten eneundervisning eller holdundervisning.
I holdundervisningen arbejder vi især med selvvurdering, selvevaluering og feedback fra undervisere og andre deltagere. Igennem gruppen arbejder vi med at styrke motivation, selvværd og gåpåmod. Undervisningen foregår i et trygt miljø, hvor det er muligt at udveksle idéer med andre i samme situation.

I undervisningen lægger vi vægt på, at: 

  • du får viden om hjernerystelse (psykoedukation)
  • du lærer at udnytte dine ressourcer
  • du lærer, hvordan du kan ændre din tilgang til tingene
  • du udvikler strategier, så du bedre kan kompensere for dine kogntive vanskeligheder og udtrætning - fx hjælp til struktur og planlægning i dagligdagen, afspændingsteknikker mv.
  • du får hjælp til at indarbejde de nye strategier i dagligdagen.

Du kan blive rådgivet om, hvordan du kan udvikle dine muligheder for beskæftigelse. Vores neuropsykologer har neurofaglig ekspertise i arbejdsevneafklaring, arbejdsprøvning og arbejdsstøtte.
Vi kan afklare din arbejdsevne ved en neuropsykologisk undersøgelse. Vi tilrettelægger et forløb, hvor målet er, at du får indarbejdet kompenserende strategier og arbejdsvaner, så du bliver i stand til at udfylde en arbejdsfunktion så selvstændigt som muligt.
Vi lægger vægt på, at både arbejds- og familieliv fungerer bedst muligt.

Vi samarbejder med din kommunes jobcenter, og vi giver vejledning og støtte til samarbejdet mellem dig og din arbejdsplads.
Rådgivningen kan foregå på Kommunikationscentret eller på arbejdspladsen.

Hvis ydelsen foregår på Kommunikationscentret, kan vi i særlige tilfælde arrangere kørsel. Fx hvis din skade forhindrer dig i at køre bil, og du ikke kan tage offentlig transport. Kontakt Kommunikationscentret, og hør nærmere.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter