Om vores tilbud til voksne med synsnedsættelser

Kommunikationscentret har tilbud til voksne, der har vanskeligheder med at se. Få svar på dine spørgsmål her. Hvis du har andre spørgsmål - kontakt os.

Få informationen som pjece

 

Voksne fra vores optageområde kan frit få en udredning af deres synshandicap hos os. Dit syn skal have en visus på 6/18 eller mindre.

Først skal du udfylde et ansøgningsskema samt en samtykkeerklæring, som enten fås på vores hjemmeside eller ved at kontakte os telefonisk.

På samtykkeerklæringen skal du anføre din øjenlæges navn og adresse, så vi kan indhente øjenlægeoplysninger. Oplysningerne må ikke være mere end 1 år gamle. Når Kommunikationscentret har modtaget samtykkeerklæringen fra dig og oplysningerne fra din øjenlæge, får du en tid til en udredning.

Du finder information om henvendelse her.

  • Udredning af dit synshandicap
  • Rådgivning, vejledning og undervisning i at færdes som synshandicappet
  • Afprøvning og instruktion i brug af hjælpemidler

Vi samarbejder med andre faggrupper og afdelinger på Kommunikationscentret og har særlige tilbud til borgere, som er i erhverv eller under uddannelse, har en hjerneskade eller er døvblindblevne.

At du på trods af din synsnedsættelse kan leve et så ubegrænset liv som muligt. Fx ved hjælp af synstekniske hjælpemidler og ved at lære kompenserende strategier.

Undervisningens mål sættes altid i samarbejde med dig, og evt. med inddragelse af dine pårørende.

Hvis du er blind eller har en meget lille synsrest, kan du modtage
kompenserende undervisning. Vi har både hold og eneundervisning.

Vi underviser i:

Brug af svagsynsoptik

Fx læseteknik, korrekt belysning og læseafstand.

Træning af øjenbevægelser

- efter en hjerneskade, hvor synet
er påvirket.

Mobility

Dvs. træning i at færdes på egen hånd, fx med hvid stok.

ADL (Almindelig Daglig Levevis)

Indlæring af nye strategier for igen at beherske dagligdags aktiviteter såsom madlavning, spiseteknik m.v.

IKT (Informations- og kommunikationsteknologi)

For dig, der har modtaget IKThjælpemidler som kompensation for dit synshandicap.

Det er din kommune, der træffer afgørelse om bevilling af afprøvning af et hjælpemiddel hos os. Din kommune træffer også afgørelse om bevilling af selve hjælpemidlet.

Kommunikationscentret tilbyder afprøvning af:

Synshjælpemidler - til hjem og arbejdsplads/uddannelsessted

Specialoptik

Afprøvningen foretages af Kommunikationscentrets specialoptiker.

Tekstforstørrende læseapparat

- CCTV
- til hjem og arbejdsplads/uddannelsessted.

IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi)

Tablets eller computerudstyr, der er særligt tilpasset blinde og svagsynede. Fx programmer til forstørret tekst, syntetisk tale, tekstscanner og punktudstyr.

Kommunikationscentret har indgået aftale om at administrere hjælpemidlerne for en række kommuner. Kommunen kan også indgå aftale med Kommunikationscentret om support af dine IKT-hjælpemidler. En support-aftale indebærer, at du fortsat kan henvende dig til en af Kommunikationscentrets teknologikonsulenter og få hjælp, hvis der skulle opstå problemer med dit IKT-udstyr.

Flere af ydelserne foregår i eget hjem. Hvis ydelsen gives på Kommunikationscentret kan vi i særlige tilfælde arrangere kørsel. Kontakt venligst Kommunikationscentret for nærmere oplysninger.

Vi rådgiver og vejleder i brug af hjælpemidler og indretning i hjemmet og i dagtilbuddet. Vi rådgiver og vejleder pårørende og personale, som har den daglige kontakt med den synshandicappede borger.
Vi underviser i synskompenserende teknikker, beskæftigelse, mobility og ADL. Undervisningen foregår i hjemmet og i dagtilbuddet, mobilityundervisning foregår udendørs i trafikken.

Et særligt tilbud for dig som har synsnedsættelse, som følge af erhvervet hjerneskade: Vi rådgiver og vejleder i brug af hjælpemidler og indretning i hjemmet. Vi underviser i kompenserende teknikker, særligt mobility. Indsatsen er koordineret med talepædagog/neuropsykolog/ fysioterapeut og ergoterapeut. Dine pårørende er også omfattet af tilbuddet.

Døvblindblevne modtager et tværfagligt tilbud, hvor en synskonsulent og en hørekonsulent koordinerer indsatsen. Der laves en udredning af de særlige vanskeligheder, som den dobbelte funktionsnedsættelse giver. På baggrund af udredningen visiteres du til særligt tilrettelagte tilbud.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter