Erhvervet hjerneskade 

"Livet er at samtale" - samtaler med iPad

Neurofaglig koordinering og rådgivning skal optimere indsatsen til senhjerneskadede

Hvad laver Kommunikationscentrets neuropsykolog?

At arbejde med pårørende til apopleksiramte

”Nu er jeg der, hvor jeg bør være” - et rehabiliteringsforløb i afdelingen for erhvervet hjerneskade

Sprogundervisning med ”livet som indsats”

Da hjernen sagde STOP - de tændte et lys

 

Medfødt hjerneskade

Voksenområdet

Implementering af IKT på Højsletten - to pædagoger deler ud af deres erfaringer

Selv- og medbestemmelse i fokus på Helhedstilbuddet Bank- Mikkelsens Vej 20-28

Flere hakkebøffer, tak

Meget mere ”med” med Symbolstøttet Spørgekit

Mere selvstændig med alternativt betjeningsudstyr

Sproget skyder knop på Blomsterhusene - storstilet satsning på kommunikationsteknologi til talehæmmede

Implementering af teknologi på botilbud for handicappede

Pædagogik på nye flasker - Informations- og kommunikationsteknologi styrkede samspil på botilbud

Kommunikationsteknologien blev skelsættende

Du og jeg skal bygge stilladset - Alternativ og Støttende Kommunikation til mennesker med kommunikationshandicap

Herbor - mor og søn imellem

At tale med Rolltalk

Kommunikation på intensivafdelingen

Børneområdet

Meget mere ”med” med Symbolstøttet Spørgekit

Tegn Til Baby - målrettet det enkelte barn

Mere snak i klassen, tak!

Talecomputer gav mod til at tale

Kommunikationsteknologien blev skelsættende

Danmarkspremiere for pædagogisk program til træning af hukommelse

Et sprog til Mick

Du og jeg skal bygge stilladset - Alternativ og Støttende Kommunikation til mennesker med kommunikationshandicap

”Kommunikationspas” hjælper svagtseende børn med begrænset talesprog

Kommunikationscentret deltager i internationalt projekt

Unges fremtid i fokus - forældreprojekt om kommunikation via computer

Driller guleroden? - om kunsten at bruge tegn til tale