På arbejde med høretab: Fagligheden går forud

Tove - tekniknørd, globetrotter og kollektivist... 

Anskaffelse af høreapparat fra offentlig eller privat høreklinik?