Voksenområdet

Der er hjælp at hente til aldersbetingede synslidelser

Ældre og syn

Syn og sclerose

Med synskonsulenten på hjemmebesøg

Børneområdet

I småbørnskonsulentens kuffert

I skole med CCTV og tavlekamera