Voksenområdet

Kompenserende teknologi på Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej 20-28

Når stemmen belastes i jobbet

Sprogprojekt på Blindecentret Bredegaard

Børneområdet

Line cykler selv

Specialskole i Hillerød satser på øget forældresamarbejde

Ord der vil ud

Talepædagog giver inspiration

Når tungen driller