Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Konsulentbistand ved neuropsykolog

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, lov om social service § 102 eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne borgere med erhvervet hjerneskade, hvor der fx er behov for en indsats ved neuropsykolog med specialiseret viden om følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade, viden om sociale og følelsesmæssige faktorer ifm. en hjerneskade og viden om arbejdsafklaring, skånehensyn, behandlingsmuligheder m.v. Den ramtes nærmeste familie samt andre fagprofessionelle kan også høre til målgruppen.

Formål: At imødekomme de problemstillinger, der knytter sig til en specielt kompliceret sag, ved at afdække og vurdere hvilke kompensations- og/eller støttebehov borgeren har, og hvor og hvordan, den ramte bedst får dækket disse behov.

Form: Afhængigt af opgavens karakter er der mulighed for hjemmebesøg, besøg på arbejdsplads, observationsforløb, rådgivende og vejledende forløb, terapeutiske samtaler samt supervisionsforløb. Kan foregå individuelt og i gruppe.

Indhold og omfang: Det konkrete indhold og omfang aftales individuelt og afhænger af, hvem der modtager bistanden, hvem der rekvirerer bistanden samt af situationen i øvrigt. Da der kan være tale om særligt komplicerede sager, vil der ofte være tale om en tværfaglig indsats med inddragelse af flere faggrupper. Endvidere lægges der vægt på at inddrage og samarbejde med det professionelle netværk, som borgeren allerede er i kontakt med i kommunen. Den ramtes nærmeste pårørende kan også inddrages.

Ydelsesnr.: 1308
Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris: 920,- kr.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter