Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Pårørendegruppe

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe: Nærmeste pårørende til voksne med erhvervet hjerneskade eller progredierende lidelser, der er eller har været i et rehabiliteringsforløb på Kommunikationscentret. Grupperne henvender sig primært til ægtefæller/samlevere, voksne børn og søskende til en hjerneskadet person.

Formål: At give nærtstående pårørende en mulighed for at mødes med ligestillede og herved kunne udveksle erfaringer, få en øget forståelse af hjerneskadens betydning, få sat ord på de svære tanker og følelser, de går med, og opnå et mere nuanceret syn på egne handlemuligheder. Gruppen kan give ideer til at håndtere den ændrede livssituation og de ændrede roller, og kan være med til at skabe rum og plads til svære følelser, frustrationer og tanker.

Form: Gruppe med 6 - 8 deltagere.

Indhold: Fælles udveksling og drøftelse af emner efter deltagernes valg.

Værd at vide: Ledes af neuropsykolog og evt. logopæd/speciallærer.
Inden forløbet søges til den pårørende afholdes en visiterende samtale.
Der er mulighed for efterfølgende at etablere en selvhjælpsgruppe, som tilbydes at låne lokaler på Kommunikationscentret.
Tidspunktet tilrettelægges således at erhvervsaktive pårørende har mulighed for at deltage.

Ydelsesnr.: 1210
Pris: 5.704,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 18 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter