Lovgivning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Eksterne samarbejdspartnere, fx arbejdspladser, kommunale sagsbehandlere.

Formål: At yde rådgivning og vejledning til fx arbejdsplads og kommunale sagsbehandlere efter behov for det i forhold til en given problemstilling. Det kan fx være i forbindelse med afklaring af fremtidigt erhverv, sikring af fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet evt. på særlige vilkår, eller at ruste arbejdsstedet til at kunne rumme medarbejdere med erhvervet hjerneskade.

Form: Forløbet tilrettelægges individuelt.

Indhold: Rådgivning med henblik på at øge forståelsen for hjerneskadens betydning for den ramtes funktions-, aktivitets- og deltagelsesniveau samt vejledning i forhold til at støtte den ramte bedst mulig i forhold til varetagelsen af et erhverv.
Relevant rådgivning og vejledning i forhold til arbejdspladsen vil typisk omhandle:
•Behov for særlige hensyn, fx indretning af arbejdsplads
•Struktur på opgaver og tid, kommunikation
•Behov for eventuel støtteperson
•Information til arbejdsstedet vedrørende hjerneskaden og dens følgevirkninger
Værd at vide: Ydelsen er et selvstændigt tilbud eller et supplement til et undervisningstilbud, fx det erhvervsrettede tilbud. Rådgivningen og vejledningen forestås af neuropsykolog og evt. speciallærer eller talekonsulent.

A ydelsesnr.: 1305 Pris:   7.360,- kr. Omfang: 8 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1306 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1307 Pris: 26.680,- kr. Omfang: 29 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Lovgivning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Voksne med erhvervet hjerneskade, der skal afklares i forhold til arbejdsevne og muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Formål: At give talepædagogisk eller kognitiv bistand i forbindelse med ressourceforløb i tæt samarbejde med borger og jobcenter.

Form: Rådgivning/vejledning til borger og jobcenter og inddragelse af arbejdsplads efter behov.

Indhold: Der udarbejdes sammen med borger og jobcenter en plan for talepædagogen eller neuropsykologens indsats med borgeren i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet, hvor der tages højde for de bevarede ressourcer, men også for funktionsnedsættelsen. Der følges løbende op og evalueres på indsatsen.

Værd at vide: Ydelsen varetages af Kommunikationscentrets neuropsykologer, talepædagoger eller speciallærere, der har særlig neurofaglig viden om talesproglige og kognitive vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade.

Ydelsesnr.: 1320
Pris: Konkret pris beregnes i hver sag. Timepris 920,- kr.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter