Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne, Sundhedslovens § 140.

Målgruppe: Borgere der er visiteret til specialiseret rehabilitering efter udskrivning fra hospital efter en erhvervet hjerneskade, hvor kommunen har behov for at enten logopæd og/eller neuropsykolog fra Kommunikationscentret bistår med faglig bistand i sagen.

Formål: At yde logopædisk eller neuropsykologisk bistand som en del af kommunens samlede specialiserede neurorehabiliteringstilbud til borgeren. Typisk vil der være tale om sprogtræning eller anden kognitiv træning eller støttende samtaler med borgeren om fx den ændrede livssituation, copingstrategier m.v. Kommunikationscentrets fagperson indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med kommunens øvrige fagpersoner, der tager del i det specialiserede forløb, herunder planlægning af indsatsen, løbende opfølgning, evaluering m.v.

Form: Individuel træning/undervisning, samtaler, mødeaktivitet, rådgivning/vejledning m.m.

Indhold: Træningen/undervisningen vil tage udgangspunkt i udredningens resultater og være tilrettelagt sammen med borger og det tværfaglige team, og vil som oftest være af intensiv karakter, dvs. 3-5 gange ugentligt. Træningen vil som oftest foregå enten på genoptræningscenter eller i borgers hjem, men kan også foregå på Kommunikationscentrets matrikel efter aftale.

Værd at vide: Forløbet, herunder intensitet og varighed, aftales konkret med kommunen i hver sag.

Ydelsesnr.: 00021
Timepris: 920,- kr.

Kørsel: Der udarbejdes tilbud i hver sag. Der tages udgangspunkt i ruteplan, jf. KRAK, ligesom konsulentens tidsforbrug til kørslen beregnes.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter