Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Mini-udredning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne borgere som modtager relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning eller genhenvendelser.

Formål: Der foretages en vurdering ud fra relevante sagsakter, oplysninger fra sygehus, egen læge, genoptræningssted, kommunens handicapafdeling eller andre for at afklare, hvorvidt borgeren falder inden for målgruppen i henhold til lov om specialundervisning for voksne og mhp. at udrede funktionsnedsættelsens type og sværhedsgrad.

Indhold: På baggrund af de indhentede sagsakter kontaktes borgeren eller pårørende telefonisk mhp. at få uddybet henvendelsen. Der tages  evt. kontakt til kommunen mhp. at afklare, om borgeren modtager andre relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Der kan ligeledes tages kontakt til genoptræningssted mhp. at afklare, om borgeren modtager tilbud om kognitiv eller fysisk genoptræning i kommunalt regi.
Borger og pårørende rådgives om evt. andre muligheder.
Nedennævnte ydelse A anvendes i tilfælde, hvor sagen klares ved en ren administrativ indsats.
Nedennævnte ydelse B anvendes i tilfælde, hvor der i forbindelse med vurdering af sagen, afholdes en samtale med borger og evt. pårørende.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation og tolkebistand.

A Ydelsesnr.: 1116 Pris: 1.840,- kr. Omfang: 2 timer
B Ydelsesnr.: 1117 Pris: 2.760,- kr. Omfang: 3 timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter