Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Neuropsykologisk undersøgelse – screening

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om social service § 102.

Målgruppe: Borgere med mistanke om kognitive funktionsnedsættelser efter erhvervet hjerneskade, hvor der er behov for en neuropsykologisk screening. Typisk vil der være tale om sager, hvor der ikke er et beskæftigelsesrettet sigte. I erhvervessager vil der som udgangspunkt altid være behov for en almindelig neuropsykolgisk undersøgelse (se efterfølgende ydelse, nr. 1319), som er mere omfattende end screeningen. 

Formål: At afdække hvilke mentale funktioner og færdigheder borgeren har bevaret og hvilke der evt. er forringede efter den erhvervede hjerneskade. At danne grundlag for kommunens planlægning af rehabiliteringsindsatsen ved at medvirke til fastlægge, på hvilke områder borgeren har brug for hjælp, og hvordan vedkommende kan lære at klare en tilværelse på trods af nedsatte funktioner.

Form: Testning og samtale. Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den samt klagebillede. Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold. Dernæst gennemføres en række opgaver på et eller flere udvalgte kognitive områder for at belyse de kognitive færdigheder. Den neuropsykologiske undersøgelse varer op til tre timer, og kan efter behov fordeles over to gange. 

Indhold: En neuropsykologisk undersøgelse/screening foregår hos en psykolog, der er specialiseret i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. I en screening undersøger neuropsykologen en eller flere forskellige mentale færdigheder såsom:
• Opfattelse af sanseindtryk
• Mentalt arbejdstempo
• Koncentration og udholdenhed
• Indlæringsevne og hukommelse
• Sprog
• Overblik, planlægning og problemløsning
• Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
• Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
• Borgerens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har. Herunder motivation og initiativ
• Desuden drøftes funktioner, færdigheder og behov før hjerneskaden i forhold til at kunne fungere i hverdagen i familie-, fritids- og arbejdsliv.
• Træthed og udtrætning

Værd at vide: Den/de nærmeste pårørende inviteres til at deltage i den indledende samtale, da de ofte kan bidrage med væsentlige oplysninger omkring den ramtes funktions- og aktivitetsniveau i dagligdagen.

Ydelsesnr.: 1318

Pris: 9.200,- kr. Omfang: 10 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter