Ventetider

Kommunikationscentret har af og til ventetider på nogle af ydelserne.

Vær opmærksom på følgende:
  • Ventetiderne er beregnet fra det tidspunkt, vi har modtaget relevante dokumenter til behandling af din sag. Fx dokumentation fra din læge eller en bevilling fra din kommune.
  • Ventetider på ydelser, der kræver bevilling fra din kommune, er angivet fra det øjeblik, Kommunikationscentret har modtaget bevilling fra kommunen.
 
 

Se ventetider på dit område...

Synsudredning – samsynsvanskeligheder m.v.

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med følger efter hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. har en reduceret synsfunktion, hvor der ikke er tale om nedsat syn som følge af øjensygdom. Målgruppen har typisk vanskeligheder med øjenbevægelser, med at fokusere, de har dobbeltsyn, har dårlig afstandsbedømmelse, orienteringsbesvær i trafikken/butikker, har problemer med at koordinere, kan lide af svimmelhed, hovedpine og evt. køresyge, kan have nedsat læseevne og udtalt træthed pga. problemer med synet. Desuden oplever mange at være lysfølsomme, og nogle oplever desuden lydfølsomhed.

Vær opmærksom på: Borgeren vil typisk være i gang med et undervisnings/rådgivningsforløb på Kommunikationscentret, hvor den nedsatte synsfunktion først er blevet tydelig undervejs i dette forløb, og derfor ikke har været belyst tidligere i den indledende udredning på Kommunikationscentret.

Formål: At borgeren med synsvanskeligheder får vurderet sine synsvanskeligheder og muligheder for at få afhjulpet eller begrænset virkningerne af sit handicap.

Form: Udredning ved specialoptiker.

Indhold og metode: Udredning ved samtale og undersøgelse, hvor specialoptikeren afdækker borgerens vanskeligheder og behov.

Der faktureres særskilt for lægelig dokumentation.

Ydelsesnr.: 3118 Pris: 4.294,- kr. Omfang: 4,75 timer, heraf 2 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter