Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Eneundervisning i kompenserende strategier samt træning af færdigheder

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med kognitive eller talemæssige vanskeligheder efter en erhvervet
hjerneskade eller en neurologisk lidelse, som har behov for specifik eneundervisning.

Formål: At borgerens kognitive eller talemæssige funktioner og færdigheder øges gennem undervisning. At borgeren indlærer kompenserende strategier. At borgeren, pårørende og andre i netværket får øget kendskab til og indsigt i vanskelighederne samt de kognitive og kommunikative ressourcer. At de pårørende vejledes i brugen af kompenserende strategier i dagligdagen.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Med udgangspunkt i borgerens behov arbejdes med træning og kompensation i forhold til specifikke kognitive og kommunikative funktioner og færdigheder. Undervisningen kan omhandle:
• Træning og kompensation vedr.:
Opmærksomhed, hukommelse, planlægning, sprog (herunder sprogforståelse og tale, læsning, skrivning og regning), udtale og kommunikation
• Brug af hjælpemidler og teknologi i det omfang, det er relevant og understøtter undervisningens formål (se Form)Viden om hjernens opbygning og funktion samt den konkrete skades type, sværhedsgrad og symptomer.
Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med borgerens funktionsnedsættelse og behov. Der inddrages teknologi (fx brug af tablets og programmer hertil samt PC) efter behov og i det omfang, det understøtter undervisningens formål. Teknologi kan anvendes som et element i funktionstræning, fx sproglig træning eller opmærksomhedstræning ved brug af særlige kognitive og sproglige programmer til PC. Teknologi kan også anvendes kompenserende, fx en sproglig app til en tabletløsning der giver borgeren mulighed for at anvende tablet’en som et kommunikationshjælpemiddel. I de sager hvor teknologi anvendes som kommunikationshjælpemiddel, vil borger i de fleste tilfælde forinden have fået bevilget programmet og/eller talemaskinen efter lov om social service, § 112.

Værd at vide: De pårørende kan inviteres til at deltage undervejs i undervisningsforløbet.
Undervisningen varetages af talepædagoger, speciallærere eller neuropsykologer med specialiseret viden om erhvervet hjerneskade og evidensbaserede metoder inden for området.

A ydelsesnr.: 1201 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1202 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer
C ydelsesnr.: 1203 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter