Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Eneundervisning - LSVT-metoden

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Borgere med talemæssige vanskeligheder som følge af Parkinsons sygdom, som har behov for specifik eneundervisning efter den evidensbaserede LSVT metode (Lee Silverman Voice Treatment).

Formål: At borgerens talemæssige funktioner og færdigheder øges gennem undervisning.

Form: Eneundervisning.

Indhold og metode: Der arbejdes ud fra metoden LSVT Loud, der er en evidensbaseret metode udviklet til at træne stemme- og taleforstyrrelser hos parkinsonramte. Undervisningen gives intensivt og tilrettelægges ud fra en helt fast struktur. Metoden forholder sig både til den underliggende fysiske patologi og til stemmelidelsen. Indsatsen fokuserer primært på at forbedre stemmestyrken og på at overføre effekten til den daglige kommunikation. Den intensive indsats gør borgeren i stand til at tale med øget gennemslagskraft. Borgeren instrueres i nødvendig selvtræning mhp. at fastholde denne effekt over tid.
Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med borgerens funktionsnedsættelse og behov.
Borgeren modtager undervisning 4 x ugentlig i 4 uger. Derudover er der en indledende samtale og en evaluering.

Værd at vide: Undervisningen varetages af talepædagoger, der er certificerede LSVT undervisere.

D ydelsesnr.: 1234 Pris: 28.520,- kr. Omfang: 31 timer, heraf 20 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter