Hjernerystelse - holdtilbud

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32 

Målgruppe: Borgere med langvarige følger efter hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. oplever udtrætning og kognitive vanskeligheder.

Formål:
At borgeren bliver bedre i stand til at mestre livet på de ændrede vilkår, bl.a. ved i undervisningen at:
• Opnå viden om følger efter hjernerystelse (psykoedukation)
• Lære at udnytte sine ressourcer mere optimalt
• Lære at ændre sin tilgang til tingene
• Udvikle strategier mhp at kunne kompensere for sine kognitive vanskeligheder og udtrætning (fx hjælp til struktur og planlægning i dagligdagen, afspændingsteknikker som fx Mindfulness).
• Få hjælp af underviserne og de øvrige deltagere til implementering af de indlærte kompenserende strategier i dagligdagen

Form: Holdbaseret tilbud med typisk 3-8 deltagere og 1-2 undervisere.
Opstart ved min. 3. deltagere.

Holdtyper, indhold og metode:
Der arbejdes med selvvurdering, selvevaluering og feedback fra underviserne og de andre holddeltagere. Dynamikken i gruppemetoden bidrager særligt til styrkelse af motivation, selvværd og gåpåmod samt giver basis for idéudveksling deltagerne imellem. De nærmeste pårørende kan inviteres til at deltage i den individuelle del af undervisningen. Formålet er, at de pårørende bliver fortrolige med de metoder og kompenserende strategier, som borgeren arbejder med, og således kan støtte op om strategierne derhjemme.

Værd at vide:
Forløbet består af gruppeundervisning samt et antal individuelle timer, hvor der tages hånd om individuelle problemstillinger, samt er mulighed for evt. eksternt samarbejde med fx jobkonsulent/virksomhedskonsulent, fysioterapeut, speciallæge, støttepersoner m.fl.
Undervisningen varetages af neuropsykolog og hjerneskadekonsulenter med specialiseret viden om post-commotionelt syndrom. Kommunikationscentrets neurooptometrist og hørekonsulent inddrages efter behov i undervisningen.

Ydelsesnr.: 1230   Pris: 17.787,- kr.  Omfang: 40 timer, heraf 24 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter