Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Samtalestøtte - SCA

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade, der har svær ekspressiv afasi.

Formål: At den pårørende lærer at anvende særlige kommunikationsstrategier med udgangspunkt i den anerkendte metode SCA - Samtalestøtte til voksne med afasi - mhp. at fremme samvær og kommunikation med den ramte.

Form: Eneundervisning og vejledning.

Indhold og metode: Undervisningen bygger på metoden SCA (på engelsk: Supported Conversation for Adults with Aphasia), som er meget udbredt og anvendt verden over i arbejdet med afasiramte.
Den pårørende får i undervisningen øget bevidsthed om sin kommunikation og faktorer, der fremmer samtalen. Den pårørende lærer at arbejde metodisk med nøgleord og får i den forbindelse viden om hvordan man udvælger og anvender nøgleord. Den pårørende lærer at skabe en god struktur for samtalen og får konkrete redskaber, der kan hjælpe med at sikre, at den ramte og pårørende forstår hinanden.

A ydelsesnr.: 1223 Pris:   7.820,- kr. Omfang: 8,5 timer, heraf 5 vejl. ATA-timer
B ydelsesnr.: 1224 Pris: 14.720,- kr. Omfang: 16 timer, heraf 10 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter