Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Synsundervisning – individuel undervisning

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32.

Målgruppe: Borgere med følger hjernerystelse (post-commotionelt syndrom), som bl.a. har en reduceret synsfunktion, hvor der ikke er tale om nedsat syn som følge af øjensygdom. Målgruppen har typisk vanskeligheder med øjenbevægelser, med at fokusere, de har dobbeltsyn, har dårlig afstandsbedømmelse, orienteringsbesvær i trafikken/butikker, har problemer med at koordinere, kan lide af svimmelhed, hovedpine og evt. køresyge, kan have nedsat læseevne og udtalt træthed pga. problemer med synet. Desuden oplever mange at være lysfølsomme, og nogle oplever desuden lydfølsomhed.
I de tilfælde hvor Kommunikationscentret skønner det er relevant med hjælpemidler efter serviceloven, vil dette blive anbefalet til kommunen.

Formål: At borgeren gennem træning/undervisning bliver hjulpet til hurtigere at genvinde så mange af de tabte funktioner som muligt efter hjernerystelsen, og dermed får større livskvalitet.

Form: Individuel undervisning.

Indhold og metode: Der arbejdes med synstræning/undervisning ud fra anerkendte metoder.

Der er fokus på bl.a.: Fokusering, øjenbevægelser, afstandsbedømmelse, fiksation og borgerens perifere syn. Borgeren modtager undervisning/vejledning i forskellige øvelser og ses et antal gange på Kommunikationscentret, og skal derudover selv udføre træning i det daglige i den periode, hvor undervisningsforløbet står på.

Værd at vide: Forløbet varetages af en neurooptometrist. Forskning har vist, at godt 60 % af borgere med hjerneskade får synsvanskeligheder, og for en stor del af disse menneskers ved-kommende er der tale om mere alvorlige synsvanskeligheder.

A Ydelsesnr.: 3217 Pris: 12.880,- kr. Omfang: 14 timer, heraf 8 vejl. ATA-timer
B Ydelsesnr.: 3218 Pris: 17.480,- kr. Omfang: 19 timer, heraf 11 vejl. ATA-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter