Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Undervisning af familie og netværk

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Pårørende, venner, støttepersoner og andre personer, der er en væsentlig del af den hjerneskadede borgers netværk i dagligdagen med hensyn til samvær og kommunikation.

Formål: At netværket får viden om hjerneskaden og dens konsekvenser samt redskaber til at fremme samvær og kommunikationen (aktiviteter og deltagelse i dagligdagen) med borgeren med erhvervet hjerneskade. At støtte familie og netværk i at leve livet på ændrede kognitive og kommunikative vilkår.

Form: Undervisning og vejledning. Undervisningen eller dele af undervisningen kan være skype-baseret i de tilfælde, hvor det teknisk set er muligt, og hvor det er foreneligt med deltagernes behov.

Indhold og metode: Ud fra viden om hjerneskadens art og sværhedsgrad og familiens ressourcer og behov, arbejdes der med kognitive og kommunikative strategier. Hvis den ramte har svær afasi, arbejdes der med totalkommunikation, dvs. andre måder at udtrykke sig på, fx mimik, gestus, kropssprog, tegning, udpegning, brug af billeder og opslag i bøger.
Informations- og kommunikationsteknologiske muligheder inddrages. Netværket vejledes i at være støttende samværs- og samtalepartnere ved at bruge hensigtsmæssige strategier.

Værd at vide: Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte families forudsætninger og behov for hjælp til at få dagligdagen til at fungere bedst muligt. Større børn kan deltage. Undervisningen kan foregå på Kommunikationscentret og/eller i borgerens hjem.

A ydelsesnr.: 1216 Pris:   8.280,- kr. Omfang: 9 timer, heraf 4 ata-timer
B ydelsesnr.: 1217 Pris: 13.800,- kr. Omfang: 15 timer, heraf 8 ata-timer
C ydelsesnr.: 1218 Pris: 20.240,- kr. Omfang: 22 timer, heraf 12 ata-timer

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter