Erhvervet hjerneskade

Kommunikationscentret har tilbud til borgere med hjerneskade. Vælg ydelse nedenfor.

Undervisning, Motor Neuron Disease (MND)

Lovgivning: Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe: Voksne med Motor Neuron Disease (MND), hvoraf nogle af disse borgere vil have amyotrofisk lateral sclerose (ALS). Der gives også vejledning til pårørende og andre i borgerens netværk efter behov.

Formål: At bibringe borgeren med MND og de pårørende viden om og færdigheder til at kommu-nikere bedst muligt (med alternativ støttende kommunikation, IKT, etc.) på trods af sygdommen. At borgeren kan gøre sig forståelig ved hjælp af talen så længe som muligt.

Indhold og metode: Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov. Der vejledes og undervises i kommunikation i bredeste forstand: Kropssprog, naturlige tegn, mimik, udpegning, tale- og stemmebrug, brug af specielle computerprogrammer, apps til tablet osv. De pårørende inddrages i undervisningen, så de får viden om, hvorfor talen påvirkes af sygdommen, og hvordan begge parter kan ændre deres kommunikation.

Værd at vide: Borgeren med MND og de pårørende har ofte behov for undervisning over et længere tidsrum, da funktionsnedsættelsen er progredierende. Forløbene er individuelle og foregår både på Kommunikationscentret og i borgerens eget hjem.

Ydelsesnr.: 1236 Pris: 16.100,- kr. Omfang: 17,5 timer, heraf 10 vejl. ATA timer

Ydelsesnr.: 1237 Pris: 43.240,- kr. Omfang: 47 timer, heraf 22 vejl. ATA timer

Til denne målgruppe vil der ofte blive anbefalet en MND pakke, som består af ovenstående undervisningsforløb, en IKT-afprøvning samt pædagogisk og teknisk support. Dvs. ud over ovenstående ydelse vil ydelse 4403, afprøvning af hjælpemiddel samt ydelse 4319, pædagogisk og teknisk support være relevant. De to sidstnævnte ydelser kan findes under IKT-ydelser.

Denne hjemmeside bruger cookies. / This site uses cookies. Hvis du klikker videre på siden, siger du ja til vores brug af cookies.
Jeg accepterer cookies fra dette website:
Accepter